Малките художници от школите по изобразителни и приложни изкуства на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ще вземат участие в международната програма на предприемача и филантроп Джеф Безос – “Космическа поща“.

Те ще изработят свои картички с послания, които ще полетят в Космоса на борда на ракетата „New Shepard“. Картичките не само ще полетят , но и ще бъдат изпратени обратно до всеки ученик с пощенски печат „Летял в Космоса”, разясняват в инструкциите си организаторите от „Клуб за бъдещето“.

Децата от школите „Импресия“, „Сръчни ръце“, „Палитра“ и „Творилницата“ предварително ще научат много любопитни данни за планетите, звездите и Космоса лично от Емил Иванов, който освен оперен певец със световно признание е и докторант по астрономия. Иванов е един от основателите на обсерватория „Ирида“, а астрофотографята е негово хоби.

Снимка на родните астрономи от „Ирида“ бе обявена за фотос на деня в престижната рубрика на НАСА. За малчуганите от ОДК Емил Иванов ще подготви специална презентация, чрез която да ги запознае с удивителни места, недостъпни за „невъоръженото“ око.

Гостуването му при учениците е част от проект „Вдъхновяващи срещи“, по който децата, които се обучават в ЦПЛР, вече имах възможност да се запознаят с над 30 популярни личности от културния и обществен живот на страната и чужбина.

Сред тях имена като Михаил Мутафов, Койна Русева, Теди Москов, Васил Найденов, Йордан Караджов, Нина Николина, Георги Тошев и мн. др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.