Камион със сръбска регистрация се е запалил в движение на магистрала "Тракия". Инцидентът е станал на 150-ия километър в посока Бургас, около разклона за Раковски.

Участъкът от магистралата е затворен за движение, съобщава "Нова телевизия". В момента продължава гасенето на пожара. Шофьорът на камиона е успял да се отдалечи от превозното средство и е без наранявания.

Предстои камионът да бъде изтеглен от магистралата и движението да бъде пуснато. Това ще случи до обяд, съобщават от полицията. Дотогава автомобилите, пътуващи в посока Бургас ще се пренасочват по обходен маршрут Белозем - Оризово, уточнява "Дневник".

Снимка: Георги Пауновски 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.