Камион се заби в жилищна сграда във Варна. Инцидентът, за щастие се е разминал само с материални щети. Спирачките на самосвала отказали на стръмна улица и шофьорът загубил контрол над управлението.

Тежкотоварният автомобил, който превозвал строителни отпадъци, се врязал в най-близката жилищна сграда, помитайки по пътя си лека кола. Произшествието се е случило в кв. "Бриз", около спирка "Почивка".

Камионът е съборил оградата и живия плет на кооперацията и се е забил в терасата на втория етаж. Мястото е изключително оживено. В близост има магазини и автобусни спирки, а по този тротоар непрекъснато вървят хора, предаде БНТ.

Камионът е проверяван последно през март и е бил технически изправен. Следващият месец е трябвало отново да мине преглед. Според изискванията, тежкотоварните машини се проверяват два пъти годишно.

От полицията заявиха, че направената на място проба за алкохол на шофьора е отрицателна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.