Държавният куклен театър във Варна ще представи на 10 септември най-новата си постановка за възрастни „Ако Фройд беше индиец“. Представлението е авторски спектакъл на режисьора Боян Иванов. През август постановките минаха при огромен интерес и сега се очаква отново да предизвика емоциите на публиката.

„Заглавието е иронично, разбира се. Идеята за представлението се роди по време на карантината, когато попаднах на един индийски сериал. Това изведнъж те пренася на друго място – с цветове, с всичко, разбира се, със сюжета и с начина, по който играят. Това някак си се оказа ключ към цялото представление и то се роди от идеята за едни хора, които седят някъде и си мечтаят за нещо цветно и красиво, и то е далече и те даже малко го идеализират, но въпреки това то ги захранва, те черпят енергия от него.

Така че това представление беше родено по време на карантината и неговата цел беше лечебна – срещу карантината и срещу цялата тази изолация. Опитахме се да направим нещо с много чувство за хумор, но все пак интелигентно и културно, без да минаваме никакви граници и да се опитваме нарочно да разсмиваме публиката. То е точно толкова забавно и смешно, колкото трябва да е“.

В постановката на Боян Иванов актьорът е изведен на преден план. В представлението участват актьорите Боян Стоянов, Валентин Митев-син, Вера Стойкова, Веселина Калчева, Галин Гинев, Гергана Господинова, Даниел Добрев, Диана Цолевска, Евгения Василева, Красимир Добрев, Мария Томова, Стоян Стоянов, Теодор Христов, които се превъплъщават в образите на над 100 персонажи с изразните средства на хумора, забавата, танцовия театър и музиката.

Хореографията е на Татяна Соколова, костюмите са на Елица Георгиева и Огняна Серафимова.

„Ако Фройд беше индиец“ можете да гледате на 10 септември от 20:15 ч. на Лятната сцена на Варненския куклен театър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.