За периода 2 - 8 юни регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболeваемост е следната:

С лабораторни изследвания за грип са доказани 2 случая със заболеваемост 0,05 промила, като заболелите лица са от гр. Варна.

Броят на регистрираните чревни инфекции е 18 случая срещу 21 от предходната седмица. За тази седмица са регистрирани 14 лица с ентероколити, 1 колиентерит и 3 лица със салмонелоза.

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани за тази седмица: 85 лица с варицела със заболеваемост 19,72 ‰, срещу 70 лица със заболеваемост 16,24 ‰, от предходната седмица, 37 лица със скарлатина със заболеваемост 8.58 ‰, срещу19 лица със заболеваемост 4,41 ‰ от предходната седмица.

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) е следният: през настоящата седмица са регистрирани 165 броя ОРЗ със заболеваемост – 3,83 ‰ срещу 189 броя ОРЗ със заболеваемост – 4,48 ‰ от предходната седмица. Съобщени са 18 лица с усложнения от грип и ОРЗ.

Регистрирани са 52 лица ухапани от кърлеж, за предходната седмица са съобщени 50 случая.

За изтеклия период за област Варна лабораторно доказани положителни на COVID19 са 13 лица, срещу 29 лица от предходната седмица. Починали са 4 лица.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 10 имунизации срещу COVID-19, няма лица, имунизирани за жълта треска.
Извършени са 13 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 15 лица с други инфекциозни заболявания.
Издадени са общо 16 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.