Математическо моделиране прогнозира как ще се разпространява втората коронавирусна вълна в Европа през следващите месеци. Прогнозата обхваща континента като цяло, както и всяка страна поотделно, като заключенията са публикувани в списание „Scientific Reports” и са цитирани от БГНЕС.

Към момента вече 10 европейски държави – Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Гърция, Нидерландия, Сърбия, Словакия, Словения и Испания, са фиксирали официално началото на втора вълна на COVID-19.

Отчитайки тези данни, както и показателите за разпространение на заразата и заболеваемостта по време на първата вълна, математици от Франция, Италия и Дания създадоха модел, предсказващ динамиката на втората вълна в европейските държави.

Според резултатите от моделирането, пикът на втората вълна ще бъде през периода юли 2020 – януари 2021 г., а броят на заразените ще надвиши този по време на първата вълна.

Авторите на проучването подчертават, че конкретното време за достигането на максимум при разпространението на инфекцията във всяка страна поотделно зависи от параметри като първичните показатели за заразяване, нивото на заразяване, броя на вътрешните и външните пътувания на жителите, както и строгостта на предприетите мерки.

Учените прогнозират по-ранни пикове в държави, в които процентът на заразени вече са достигнали максимални стойности. Във Франция и Норвегия пикът трябва да настъпи в средата или края на септември, в Италия – в средата на октомври, във Финландия – в края на октомври, във Великобритания – в началото на ноември, а в Швеция – в началото на 2021 година.

Според учените, това зависи до голяма степен от мерките за социално дистанциране, контрола върху локалните огнища на заразяване и граничния контрол, особено ако те се осъществяват още в ранните стадии на разпространение на заболяването.

В момента реалната епидемиологична обстановка в някои държави се различава от предвидения модел. Например в Германия, Дания и Финландия статистиката на заболеваемостта изостава значително от прогнозираната. Според авторите на изследването, това означава, че властите предприемат адекватни мерки за сдържане на епидемията, а гражданите проявяват съвестно отношение, пише "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.