До началото на юни правителството ще проведе преговори с концесионерите на плажовете за намаляване на цените на чадърите и шезлонгите срещу намаляване на концесионната такса, обяви министърът на туризма Стела Балтова пред журналисти след среща с бранша, съобщава "Дневник".

Хотелиерите са притиснати от по-високите цени след намалението им за миналото лято на фона на липсата на свежи пари за отварянето на хотелите.

Балтова заяви още, цитирана от изданието sega.bg, че ще бъдат възложени проверки на концесионните договори за плажовете, както и всички обществени поръчки, сключени от 2017 г. насам.

Прогнозата на Балтова са сезона е между 100% ръст спрямо 2020 г. (когато спадът бе 70-80%) и 50% спад спрямо предкризисната 2019 г. С какви нагласи е браншът четете тук.

Балтова обяви още, че ще има интензивни дипломатически разговори в два от големите пазари - Русия и Германия, а на общо 18 ще има активна реклама. Тя очаква скоро полетите към България да се активизира с падането на ограниченията и в другите страни. Призова бизнеса България като безопасна за туризъм.

Балтова смята, че предстои да отпаднат и PCR тестовете бъде предприета активна реклама на България на 18 целеви пазара, откъдето очакваме туристи.

Предстои служебният кабинет да обяви продължение на съществуващи и нови мерки за подпомагане на бизнеса в това число и от туристическия бранш, заяви Балтова.

Снимка: Дневник 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.