18-годишният Йордан Янчев от Сандански спечели традиционния плувен маратон „Галата – Варна“. Времето, за което Янчев преодоля дистанцията от плаж „Карантината“ до офицерския плаж във Варна, е 57 минути и 37 секунди. Йордан Янчев участва за втори път в надпреварата.

При жените първа е варненката Василики Кадоглу, която финишира за 61 минути и 13 секунди. Василики Кадоглу участва за трети път в плувния маратон "Галата - Варна". Тя е състезателка на КПС "Астери" - Варна, съобщи Радио Варна

Над 250 участници се включиха в 80-ото издание на най-стария международен плувен маратон Галата-Варна. За първи път в историята на плувния маратон Галата - Варна участниците финишират на Офицерския плаж, а не както беше досега на втора буна. Официалната церемония по награждаването ще се проведе в 12,30 ч. Организатори на форума са Община Варна, Военноморските сили и ПСК „Черно море“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.