„Човек трябва да бъде влюбен в това, което прави. С моите колеги от „Сигнал“ работим това, което обичаме“, заяви Йордан Караджов от група „Сигнал“. Неостаряващата легенда на българската рок музика се срещна с възпитаници на вокалните школи на ЦПЛР – Общински детски комплекс в Летния театър на Варна. Талантите от ДВА „Сребърни звънчета“ и ВА „Звездни струни“ научиха любопитни моменти от творческата биография на Караджов, успяха да се снимат за спомен с него и да си вземат автографи. Интерес към срещата проявиха и родители, които са израснали с хитовете на „Сигнал“.
„Първата ми среща с варненската публика бе през 1973 г., когато бях част от групата „Златни струни“. По-късно със „Сигнал“ сме гостували стотици пъти тук край морето“, каза Караджов. Той отговори и на въпросите на младата репортерка Ивет Раданова от вестник „НахОДКи“, която ще публикува своето интервю със звездата в следващия брой на популярната ученическа медия. Деца от „Сребърни звънчета“ изненадаха Йордан Караджов с музикален диск и арт подарък. Фронтменът на група „Сигнал“ получи и луксозен албум, събрал 65-годишната история на Общински детски комплекс. Събитието бе част от проекта „Вдъхновяващи срещи“. Организатор и водещ бе Емилиян Ялъмов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.