На 14 октомври 2020 г. от 10:30 часа в “Rosslyn Dimyat Hotel” във Варна специалисти от JobTiger ще проведат нова информационна среща за търсещите и предлагащи работа в страната и чужбина.

Единадесетото издание на изложението ще даде възможност на студенти, млади и опитни специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии и телекомуникациите да се срещнат с компаниите - лидери в секторите IТ, комуникации и аутсорсинг и да открият своето ново работно място или възможност за стажантска програма.

Събитието на живо ще се проведе съгласно всички разпоредби за безопасност на Министерство на здравеопазването.

Виртуалният ден ще се проведе изцяло онлайн, давайки възможност на работодатели и търсещи работа от страната и чужбина да се включат напълно безопасно, независимо къде се намират по света, съобщиха от фирмата.

Ще припомним, че “JobTiger” е най-големият доставчик на HR услуги за работодатели и търсещи работа в България. Повече от 19 години на пазара, компанията е организатор на най-големите кариерни форуми в България.

 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.