Обществените настроения, уловени от експресен сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен на 13-ти юли сред 700 българи.

За 58% от българите е нужна оставка на правителството. 32 на сто са против.

Останалите не могат да преценят.

6% от българите вече са ходили на протест срещу правителството. 36% казват, че тепърва биха се включили в протест срещу правителството. В протест в подкрепа на правителството са участвали 2%, а биха участвали 8%.

Съществена част от тези 6% протестиращи са млади хора. В София, където са най-сериозните протести, на улицата са излезли около 10%.

Според социолозите данните показват, че стабилизацията на имиджа на правителството около ситуацията с коронавируса е била по-скоро временна и е отложила действието на по-дълбоки процеси. Което се е случило и в много други държави - разпространението на COVID-19 е консолидирало властта, а сега започва обратният процес - настроения за промяна, съобщава БНТ.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.