Морската изследователска организация ProMare и IBM обяви завършването и представянето на автономният кораб Mayflower (MAS) – морски изследователски кораб, задвижван от изкуствен интелект и соларна енергия, който ще плава през океаните и ще събира данни за околната среда, научи Moreto.net.

Новият, напълно самостоятелен тримаран, който е проектиран и конструиран и чиито модели на ИИ са преминали обучение през последните две години, беше пуснат във водите на Плимът, Англия в средата на септември 2020 г.

Целта е да разбере повече за критични проблеми като глобалното затопляне и замърсяването с микро пластмасови частици, както и да спомогне за опазването на морските бозайници.

MAS разполага с AI Captain, което му дава възможност да усеща, мисли и взема решения в морето без реален капитан или екипаж на борда.

„Способен да сканира хоризонта за възможни опасности, да вземе информирани решения и да промени курса въз основа на синтез на данните в реално време, автономният кораб Mayflower има повече общо с модерна банка, отколкото със съименника си от XVII век“, каза Анди Станфорд-Кларк, главен технологичен директор, IBM Великобритания и Ирландия.

В портала има дори чатбот „октопод“ със седем ръце, наречен Artie, който твърди, че се е качил на кораба като пътник. Toj е обучен да предоставя информация за koraba и неговите действия в реален и достъпен формат.

През следващите шест месеца MAS ще направи няколко изпитания в морето и ще предприеме различни изследователски мисии и пътувания, а през пролетта на 2021 г. ще да се опита да прекоси Атлантическия океан. Трансатлантическото пътуване на MAS ще бъде с подобен маршрут и пионерски дух, както Mayflower от 1620 г., който е направил същото пътуване преди 400 години, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.