По молба за правна помощ, издадена от службата на държавния прокурор - Йерусалим, вчера специализираната прокуратурата е извършила операция в ж.к. „Студентски град" в София.

Разследването в Израел се води срещу организирана престъпна група за инвестиционни измами, компютърни престъпления и пране на пари. Групата е привличала хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по смети на финансови мулета на групата.

При операцията в столицата са иззети документи, компютри, флаш памети, телефони и други веществени доказателства. Разпитани са 7 лица, две от тях са чужди граждани, постоянно пребиваващи у нас, съобщава „news.bg".

От прокуратурата припомнят, че на 27.07.2021 г., в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от главна прокуратура в гр. Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност. От прессъобщението не става ясно дали двете операции и разследвания имат нещо общо.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.