36-годишният Данаил П. е предаден на съд с обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна за кражба на газови бутилки, извършена чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот.
На 8 юни тази година мъжът, който обитавал изоставена къща във Варна и се занимавал със събиране на изхвърлени вещи в контейнерите за смет, проникнал през отворен прозорец на маза в жилищен блок с цел извършване на кражба.

С инструменти, които носел в себе си, успял да разбие вратата на една от мазите. Огледал се за нещо по-ценно за крадене и взел две газови бутилки. Поставил ги в найлонови торби, извадил ги през прозореца и напуснал блока.
Бдителни полицейски служители от ОД на МВР във Варна забелязали Данаил с обемистите торби. Той бил спрян за проверка и след първоначално проведената беседа със служителите на реда признал за кражбата. Откраднатите газови бутилки били върнати на собственика на разбитата маза, а инструментите на Данаил, с които разбил врата, били иззети.

Предстои делото срещу 36-годишния подсъдим да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд. Ако бъде признат за виновен, Данаил П. може да получи наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.