Първата група от 4 български военни пилоти, които ще преминат 3-годишен курс на обучение за новия изтребител F-16 BLOCK 70 до дни заминава за САЩ, съобщи Информационният център към Министерство на отбраната.

През последните месеци м-р Стоян Петков, кап. Александър Велинов, кап. Тодор Тодорв и ст. л-т Симеон Георгиев са преминали интензивна медицинска подготовка. Те имат над 10-годишна летателна дейност на Миг-29 и участия в “Еър Полисинг - мирновременната постоянна мисия на НАТО, в охраната на въздушното пространство на страните от Европа .

Договорът за закупуване на нови изтребители за нуждите на Българската армия беше одобрен от парламента през юли миналата годината. Той е на стойност 1 милиард 256 милиона долара и включва покупката на 8 самолета F-16.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.