В ход е поредна измама в социалните мрежи. Оферта привлича с претенциозното обещание срещу 50 лв. да получите диоптрични очила, които сами настройват фокуса според конкретните нужди на потребителя, независимо от това дали той е късоглед или далекоглед, съобщи Агенция „Фокус”.

За това предупреждават от онлайн платформата "Ние, потребителите", които са били сигнализирани от потърпевш клиент.

Човекът попаднал на рекламен пост в социалните мрежи и решил да закупи един чифт от магическите очила за своята майка, като се надявал те да облекчат ежедневието и.

Преди да направи поръчката, се обадил на посочения телефон за връзка, за да получи повече информация за продукта, неговото действие и закупуването му. Отсреща любезно му обяснили, че очилата се регулират сами, но могат да ги върнат, ако не вършат работа на потребителя и той не е доволен.

Вече значително по-уверен той предприема стъпката да поръча. Когато пратката пристига, вътре действително има очила, но те просто не работят така, както е описано в рекламата.

Ходенето по мъките започва, когато човекът прави опит да се свърже с представител на фирмата на посочените телефони и да върне очилата, както му е било обещано. Вече никой не отговаря или непрекъснато се върти записано съобщение, че всички оператори са заети и трябва да изчака. Изпратил и имейл, но и на него не получил никакъв отговор. Тогава се свързал с "Ние, потребителите" за помощ и насоки.

За да избегнете подобни измами, от "Ние, потребителите" предоставят няколко съвета, които да следвате преди да поръчате от подобни оферти:
1. Проверете Facebook страницата – кога е създадена, колко последователи има и дали е верифицирана като оригинална на дадена компания.
2. Вижте за официален уеб сайт на компанията: има ли такъв, на какъв адрес е, как изглежда, каква информация съдържа
3. Потърсете отзиви в интернет за търговеца и за самия продукт

Експертите дават насоки какво да предприемете, ако сте станали жертва на такава измама. На първо място, съберете цялата налична информация: телефони, имейл, уеб сайт, връзки към е-страници, товарителница от куриера и т.н. След това подайте сигнал в ГДБОП и приложете доказателствата, с които разполагате.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.