Фокусът на правителствените ресурси трябва да бъде насочен в две направления. Първото е хората на границата на бедността да имат възможност за квалификация и преквалификация, а второто е разбирането за социална политика да бъде основно променено, за да се помогне на крайно бедните. Големият дефицит в системата не е толкова липсата на пари, а липсата на доставчици на социални услуги. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален министър.

По думите му предупреждението на Световната банка, че пандемията от коронавирус може да обърне тенденцията от 90-те години за намаляване на крайно бедните хора по света и увеличаване на неравенството, няма да засегне само най-бедните държави. Дори тези, където минималният доход е над 1,90 долара също ще пострадат, каза още Нейков.

Никой не е застрахован, тъй като прогнозите сочат, че свиването на икономиката тази година ще бъде в диапазона между 5 и 6 на сто. Това, ще доведе и до свиване на доходите. В България броят на безработните е нараснал с 250 хиляди души, като 30% от децата са на границата на бедността. Именно поради липсата на система за професионално ориентиране, тези деца ще бъдат изгубени за пазара на труда за много дълго време, обясни гостът.

Иван Нейков заяви, че понятието „бедност“ има различни отражения в България и останалите държави. „Бедността у нас е субективна оценка и хора с високи доходи също могат да се чувстват бедни“, коментира гостът.

„Линията на бедност в България се използва като ориентир за отделните системи на социалната политиката и служи като база за изчисляване на помощите на хора в неравностойно положение. Към момента тя възлиза на 363 лв., но съжаление новата наредба, пусната за обнародване, отменя предишният обективен модел на изчисление. Решаващата дума ще има министърът на труда и социалната политика“, каза Нейков пред "Bloomberg TV Bulgaria".

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.