Covid-пандемията се оказва вредна за авторитарните режими. Това е тезата на аналитична статия във вестник "Ню Йорк таймс" на политолога Иван Кръстев. Той обръща внимание на събитията в Беларус, Русия, Бразилия и Съединените щати след началото на пандемията. И констатира, че лидерите на тези страни не само не използват извънредната ситуация, за да укрепят властта си, а дори привидно подценяват колко опасна е пандемията, съобщи "Радио Варна".

Отговорът на Иван Кръстев защо се получава така при президенти като Александър Лукашенко, Владимир Путин и Доналд Тръмп е: защото такъв тип лидери могат да се възползват само от кризи, които самите те са създали. "Трябват им врагове, които да побеждават, а не кризисни проблеми, които да решават", пише Кръстев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.