Безплатно шоу на два делфина вдигна на крак почти всички почиващи на градския плаж във Варна, в неделя. Красивата гледка можеше да се наблюдава на едва 150 метра от брега.

Преследването на рибен пасаж и по-чистата вода са възможните причини за появата на двата делфина, най-вероятно от вида муткур, обясни за Радио Варна главен асистент д-р Фериха Церкова, ихтиолог в Института по рибни ресурси във Варна:

 

"Хранителният ресурс е бил близо до хората, затова делфините са се престрашили да се приближат до брега и да се нахранят. Във Варненското езеро и по брега на морето в момента има доста хамсия. Предполагам, че гонят хамсия."

Сонарите помагат на делфините да разберат какво има около тях - дали хора, риба или кораби, припомни д-р Церкова за Радио Варна.

Обикновеният делфин се движи поединично, но са наблюдавани и двойка екземпляри в зависимост от това дали мигрират или се хранят.

Снимка: Wikipedia.org

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.