Кметът на Варна Иван Портних и посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули проведоха официална среща в общината.

„Надяваме се сериозните затруднения, които изпитва в момента туристическият бранш, да бъдат преодолени бързо и Варна отново да бъде привлекателно място за почивка, включително за вашите сънародници“, съобщи пред своите гости варненският кметът.

Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули подчерта, че около 30 000 граждани на Иран всяка година посещават Варна.

Дипломатът обясни, че откакто е посланик в България посещава различни градове, като първото му посещение през 2018 г., неофициално, е било във Варна, за да гледа мач на иранския волейболен отбор. Според него Варна и България имат огромен потенциал, който може да бъде развиван, включително чрез културни и икономически контакти с Иран. Той сподели, че се проявява интерес към продукции от българското земеделие и животновъдство, към туризма и развитието на пристанищни дейности. От „Live.Varna.bg” подчертават, че директната доставка на стоки от Иран у нас, без преминаване през трети страни, със сигурност ще намали цените.

„Като посланик имам една цел – да премахнем тези непреки отношения между нас, да създадем директни връзки, в полза на нашите държави“, поясни Н. Пр. Сейед Мохаммад Джавад Расули.

Участниците в срещата се обединиха около идеята след края на епидемичната обстановка да бъдат потърсени възможности за по-активни контакти и реализиране на съвместни събития във Варна – културни и икономически, с участие на представителите на двете държави.

Снимка: Пресцентър община Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.