Българската спринтьорка Инна Ефтимова стана балканска вицешампионка в спринта на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика в румънския град Клуж.

Ефтимова финшишира за 11.70 секунди на финала.

Победителка стана Милана Тирнанич от Сърбия с 11.67 секунди, а с бронза се окичи представителката на домакините Марина Андрея Бабой, която завърши състезанието с 11.73 секунди.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.