На 71 г. е починал певецът Оскар Бентън, потвърдиха в официалния му сайт. Отишъл си е на 8 ноември в Иймуйден, Нидерландия.

У нас Бентън гостува в Новогодишна програма на БНТ по време на социализма. Според непотвърдена информация, холандецът е пял у нас и на концерт в Кърджали през 1985 г., по време на т.нар. Възродителен процес. По време на концерта на спортната площадка „Спартак“ гръмва бомба под сцената, но жертви няма. След кратко прекъсване концертът продължава.

Оскар Бентън е роден през 1949 г. и има дълга кариера на блус сцената, почти 60 години е на сцена, но активните му години се простират между 60-те и 80-те години.

Певецът става популярен през 1981 г., когато Ален Делон изпърнява негова песен за филма „За кожата на едно ченге“. По това време филмът е забранен за страните от Източния блок, се отбелязва в страницата на Бентън във Фейсбук. Първоначално записана от Арти Каплан и Арти Корнфелд, „Bensonhurst Blues“ излиза почти 10 години по-рано, но не успява да стане хит, докато не излиза филмът.

С традиционните върхове и спадове на една кариера, Бентън тъкмо се бе върнал на сцената през 2010 г., когато след тежък инцидент изпада в кома. Борбата му за живот продължава дълги години и когато всички го бяха отписали от сцената, той се завръща за прощален концерт.

Но страстта към блуса го връща пред публиката и „Оскар Бентън Блусбенд“ се събират отново – в последните години правят турнета и се появяват в телевизионни предавания в Румъния, Франция, Турция и Чехия.

Последният албум на Бентън, „Завърнах се“, излиза през 2018 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.