Новият селекционер на националния ни отбор Ясен Петров е изготвил дълъг списък с около 40 имена, които са попаднали в неговото полезрение за началото на световните квалификации в края на март. Сред тях е синът на Илиан Илиев - Илиан Илиев-младши. Той направи силна 2020 година с екипа на Черно море.

Петров разкри, че за двубоите от пресявките ще взима по-голяма група от 27-28 състезатели. Причината е, че мачовете са през три дни. На 25 март "трикольорите" приемат Швейцария, на 28 март сме домакини на Италия, а на 31 март гостуваме на Северна Ирландия. Петров вече обяви, че ще дава път и на доста от младите футболисти у нас, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.