Електромобилите в България се увеличават всяка година между 20 и 50% - това съобщи пред БНР Илия Левков, председател националната браншова организация „Индустриален клъстер Електромобили“.

„Разбира се, абсолютното число е доста ниско. Към днешна дата са около 3 500. Реални данни имаме от 2018 г. Оттам насетне данните на Пътна полиция – така и не можем да получим достъп до тях, за да видим какво се случва на пазара на електрически превозни средства. Освен леките автомобили с електрическо задвижване, това са мотопеди, мотоциклети – всички, които подлежат на регистрация“, обясни Левков в предаването „Преди всички“.

Темповете, с които електрическите превозни средства навлизат в България, са доста по-бавни в сравнение с Централна и Западна Европа, посочи той.

Сред причините Илия Левков открои това, че стимулите, които се предлагат вече 10-12 години, не се възприемат като системен подход.

Електромобилите имат две сериозни предимства пред двигателите с вътрешно горене. Първото – можете да си зареждате у дома, а на нощна тарифа това е изключително атрактивно като цена, подчерта Левков. Второто предимство – при спиране има връщане на енергия в батерията.

Зарядната инфраструктура ще се развива в бързозарядни станции по магистралите и междуградските пътища. „Където за 15-20 минути да дозаредите и да продължите пътя си, докато пиете едно кафе.“

По-маломощните зарядни станции пък ще ги виждаме все по-често на паркинги на заведения и институции. „За да може, когато решите да паркирате колата за час-два и имате да свършите някаква работа, автомобилът ви да бъде вече зареден.“

Предвижда се до година-две по високоскоростните пътища да започне и инсталирането на т.нар. супер чарджъри, мощни станции за зареждане и на автобуси и камиони.

„София - Пловдив със 120-130 км/ч – това са 6-7-8 литра, което е 12 лева, дизелов автомобил. Същото това разстояние ще го изминете за 2 лева с електроавтомобил“, направи сравнение Илия Левков.

До петата година електромобилът спестява доста сериозна сума от разходи, докато при автомобил с двигател с вътрешно горене текущите разходи възлизат за половината от стойността му, посочи Левков още плюсове на електромобилите. И прогнозира:

„Добавете паркирането, добавете нулевия данък – това ще доведе наистина до ускорено навлизане на електромобилите в България.“

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.