Игра на шах между Хитлер и Ленин. Големият въпрос е имало ли е такава среща ?. Отговорът е категорично-Да. Това се случва през 1909 г. Дори има гравюра на тази тема на художничката Ема Левенщам, която е от еврейски произход. Картината била изложена на аукцион през 2009 г, като началната цена била 40 000 британски лири.

Шахматната дъска от този мач също била обявена на търг, но нямало желаещи и за нея. Никой не знае каква е съдбата на тази картина. Повечето обаче се питат имало ли е такава среща между двамата.

Левенщам пристига във Вена в края на 19 век и напуска града не задълго преди началото на Втората световна война.

Тя умира в Прага през 1941 г. Обичала да рисува известни личности. Има портрети на Лев Толстой, Сократ, Бетовен и др. Всъщност по това време /1909 г/ Ленин не е вожд на революцията, а Хитлер въобще не се занимавал с политическа дейност. Твърди се, че двамата са играли въпросната партия шах в дома на художничката. Когато тя напуска дома си във Виена, остава всичко на икономката Феликс Ендхофер. Всъщност нейният правнук открива тази картина и я дава на аукцион.

През 1909 г Хитлер е само на 20 години. Той два пъти се проваля на изпитите за влизане във Виенската художествена академия, но рисувал и с това се издържал.

Хитлер е живял във Виена от 1909 г до 1913 г. За Ленин обаче няма информация да е бил в австрийската столица. Той е живял в Париж по това време, като често посещавал Лиеж ( Бел.), за да чете доклади на социалдемократическата партия.

Английският историк Хелън Раппорт твърди, че и по това време Ленин е бил доста плешив. „Той е бил без коса, като бухалка. От 1894 г е имал коса само отстрани на главата“, коментира специалистът. Снимката обаче показва друго. Появяват се съмнения дали въобще това е Ленин. Той носи перука едва от 1917 година. Ленин обожавал шаха.

Министърът на земеделието в Царска Русия Александър Наумов казва: „Единственото нещо, което признаваше за развлечение беше шахът. Много често ставаше победител, дори в партии срещу няколко противници“. Има документирана снимка как Ленин играе с Горки, 1908 г., но за партия с Хитлер……доказателство няма, разказва Радио Варна .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.