Протестиращи приклещиха снощи главния държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Разпознали го на жълтите павета, демонстранти го наобиколиха и започнаха да го обстрелват както с нелепи въпроси, така и с безумните твърдения, че коронавирус няма.

Попитан защо никой от протестиращите вече над 2 месеца не се е заразил, доц. Кунчев разбираемо и с търпение отговори: "А вие откъде знаете кой се е заразил и кой - не", съобщи "Lupa.bg". "Цялата борба е за усвояване на средства", викаха протестиращите в центъра на София.

На въпроса защо тестът за коронавируса у нас струва 100 лева, а в Германия - 17 евро, доц. Кунчев съвсем ясно отговори, че нито една от пробите за SARS-Cov-2, направена в Националния център по заразни и паразитни болести, не е платена от пациента.

"Нито знам какво взимат, нито как го правят, частните лаборатории. Не ме интересува", обяви експертът. И попита на свой ред: "Твърдите, че болните не са болни?! Тогава хайде, след няколко дни да влезем заедно в "Пирогов", съобщи пред “standartnews.com” доц. Кунчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.