Разкрит е извършителят на грабеж на мобилен телефон и сумата от 120 лв., извършен след употреба на физическа сила на бул. "Вл. Варненчик" в нощта на 5 декември, съобщиха от ОД на МВР във Варна.

Установено е, че извършител на деянието е 31-годишен мъж от с. Каменар, известен на МВР и осъждан.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на прокурор от Районната прокуратура в града. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.