"Живописта е като музиката - няма разбиране - или харесваш, или не харесваш", казва художникът в интервю за Радио Варна, в което го върнахме към детските му години, към първите драсканици, към първия учител. Колко е важна ролята на Учителя в живота на детето, разказва Петьо Маринов и извиква спомените си за своя обаятелен преподавател и художник Драган Немцов. Заедно с други деца в детска школа по изкуствата в Габрово Немцов ги учи да рисуват листа от природата, къщи от Боженци, от старо Габрово и др. Учителят става за тях духовен пастир.

И днес художникът, вече на 70, разказва, че го радва природата, играта с цветовете, без да мисли кой до къде ще бъде, просто цветовете, които грабват и обсебват. Вероятно затова и любимият му сезон за рисуване е пролетта.

Днес интернет и различните групи на художници е сверяването на часовника, казва Петьо Маринов. Предпочита обаче да не остава живия допир с човека, да види реакцията на публиката. Иначе, разбира се, пускам картини в нета, но нямам потребност непрекъснато да съм в мрежата и да следя какво се случва, разказва художникът.

На въпроса какво си пожелава, Петьо Маринов дава сентенцията за цял един живот: "Има ли здраве - има живот, има ли живот - има и любов, има и щастие, има за човека всичко.", разказва големият художник пред “Радио Варна”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.