Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт във Варненския окръжен съд срещу 25-годишната Грациела Д. за теглене на пари от банкова карта на търговско дружество без съгласието на титуляра.

Подсъдимата често гостувала в дома на чичо си, който й помагал в отглеждането на малкото й дете. Мъжът развивал търговска дейност чрез дружество, в което управител била жената, с която живеел на семейни начала, но реално дейността изпълнявал той.

На 4 февруари т.г.младата жена гостувала в дома на чичо си и станала свидетел на разговор между него и жена му за превод на 7800 лева по сметката на дружеството. Грациела използвала краткото отсъствие на чичо си и взела банковата карта на фирмата му.

Още същата вечер от банкомат тя изтеглила 400 лева от картата и успяла незабелязано да я върне. Липсата на парите била разкрита на следващата сутрин при посещение на чичото в банката. Като извършителка на неправомерната трансакция била уличена 25-годишната жена. Тя е с чисто съдебно минало.

Предстои дело срещу Грациела Д., които ще бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.