Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ наскоро бе на посещение във Варна. “Работата на посланик Мустафа й дава възможност да обиколи България и да се запознае с нейната естествена красота и невероятно културно наследство", пише американското посолство у нас във Фейсбук страницата си.

При визитата си в морската столица преди две седмици тя посети Римските терми и двореца "Евксиноград", пише “Моreto.net”

Ще припомним, че на 20 юли посланикът Мустафа, посланикът на Румъния Н. Пр. Йон Гълеа и посланикът на Грузия Н. Пр. Тамара Лилуашвили посетиха Военноморския координационен център в пункт за базиране Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Те бяха заедно с военния министър Красимир Каракачанов и началника на отбраната на страната адмирал Емил Ефтимов.

Тогава посланик Мустафа се срещна и с доброволци, които работят с екипа на дирекция „Превенции“ към община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.