Хърватия въвежда повторно част от ограничения за борба срещу разпространението на коронавируса, след като рязкото увеличение на новите случаи в последно време доведе до отлив на чуждестранните туристи, съобщи ДПА.

Новите мерки влизат в сила от утре и ще продължат най-малко 14 дни.

Кафенетата и баровете ще приемат посетители само в откритите си зони, ограничения има и за посетителите на сватбени тържества.

След нарастването на новите случаи редица страни включиха Хърватия в червения си списък за пътувания, което се отрази на броя на чуждестранните туристи в последно време и намали очакванията на страната за добър туристически сезон.

Туризмът е най-важният сектор на Хърватия и генерира над 20% от икономиката на страната, съобщи БНР.

Тя отвори границите си за туристи на 1 юли и отчиташе изненадващо голям брой посетители до неотдавнашния скок на новозаразените.

Снимка: Pixabay

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.