Общинска фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД ще вземе заем от Българската банка за развитие, за да плати задълженията си към НАП. След като изчистим задълженията към приходната агенция, общинският превозвач ще може да кандидатства по мярка 60/40. Това каза в предаването „Позиция на Радио Варна председателят на ПК „Транспорт” Венцислав Сивов. Така той потвърди думите на общинския съветник Стела Николова, казани в ефира на предаването преди седмица, че фирмата в момента няма възможност да кандидатства по тази схема.

Венцислав Сивов заяви: "Фирмата дължи 5 милиона лева към приходната агенция, 3 милиона лева към доставчици на гориво и други задължения към различни контрагенти. Дори и да не спазим някой срок, имам уверението и на председателя на ПК "Финанси и бюджет" и на председателя на Общинския съвет, естествено и със знанието на кмета на Варна, да се даде безлихвен заем от общината към превозвача, а той да бъде върнат със заем от Българска банка за развитие.

"Позиция" - Това няма да е първият заем, даден от община Варна?

В.С: Да, така е, но ще направя всичко възможно като председател на комисия транспорт да кандидатстваме по тази мярка (бел. ред - 60/40). Да не забравяме, че общинският превозвач не спря своята дейност по време на карантината.

Заради Covid-19 кризата и празните курсове, които извършваше градски транспорт по време на карантинния период, фирмата има нереализирани приходи между 3 и 4 милиона лева, каза още Сивов. Според него обаче "Градски транспорт" изпълнява социална функция и цената на билета няма да бъде увеличавана въпреки задълженията и липсата на приходи. "Ако гледахме печалбата, щяхме да вдигнем цената на билета" - каза още Сивов.

Председателят на транспортната комисия Венцислав Сивов каза, че след гласуване на транспортната схема, която вероятно ще се случи на следващото заседание на комисията, загубите на фирма "Градски транспорт" няма да са в настоящите размери. "Загубите на предприятието всяка година са в рамките на 3 милиона лева, това показват годишните отчети. Трябва да кажем обаче, че и всяка година заплатите на работещите там се увеличават с 10%". По негови думи това доказва, че "Градски транспорт" оптимизира добре своите разходи.

Кондукторите, продаващи билети, ще отпаднат, но няма да бъдат съкратени, а преназначени с нова функция - контрол. По тази линия ще бъдат направена оптимизация на разходите, тъй като възнаграждението им ще бъде поето от ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД), каза още Сивов. По думите му, те няма да продават билети, а ще контролират продажбата на билети от машините.

На въпрос дали се мисли по разрешаване на казуса, много пътници по едно и също време да се редят пред единствената машина за продажба на билети в автобуса, председателят на комисия транспорт каза, че се обсъжда и се говори как да бъде решен проблемът. Той обеща и, че машините по спирките ще работят на 99%, но не се ангажира с конкретни срокове кога ще се случи това.

Венцислав Сивов каза, че е дал задание да се изчисли какъв ще е разходът на фирмата за разкриване на нощна автобусна линия по едно или две направления. Обещанието е тя или те да бъдат целогодишни. Аргументът е, че в синя зона има много работещи хора, които не могат да отидат на работа с автомобилите си, а остават до късно в офисите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.