С тържествена литургия и заря Белослав ще отбележи празника на града на Димитровден - 26 октомври.

Програмата започва в 8:30 ч. с литургия в православния храм „Свети великомъченик Димитър Солунски“. В 10:30 ч. ще има празнична програма с участието на деца от детските градини в Белослав и поднасяне на венец и цветя на паметника в парка. В 20 ч. ще е кулминацията на празника с тържествена заря.

Отложени са всички инициативи, които предизвикват струпване на много хора на едно място, без да може да бъдат спазени мерките за дистанция, съобщават от общината. Организирането им ще стане при първа възможност през следващата година, съобщава Радио Варна .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.