В рамките на три месеца повишението на цените на горивата беше с около 7%, а в рамките на година е около 22% в зависимост от вида им, съобщи Светослав Бенчев от Българска петролна и газова асоциация пред bTV, отбелязва dnes.bg.

По думите му от 6 месеца има тенденция за поскъпване на горивата, от около месец има стабилизация.

"За да има повишение, или понижение на цените на пазара, трендът в цените на международния петрол трябва да бъде постоянен в продължение на 10-15 дни, уточни експертът. Това се дължи на цената на суровия петрол.

Потребителят от касовата бележка може да види колко е цената на самата суровина, на труда и на това, което държавата прибира като акциз и ДДС. Ние няма къде много да оперираме в тези 60% акцизи и ДДС и тези 30%, които остават за всички останали разговори“, обясни Бенчев.

Той отрича да има спекулативно поскъпване на горивата у нас през лятото.

"Обратна тенденция на поевтиняване едва ли ще има, защото през последните години не се проучват нови находища за природен газ и за нефт, а потреблението ще продължава да се повишава, което ще води до повишаване на цените", прогнозира представителят на Българска петролна и газова асоциация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.