Технологичният гигант "Гугъл" обяви днес плановете си за изграждане на нов подводен кабел, наречен Grace Hopper, който ще бъде положен по дъното на Атлантическия океан и ще свърза САЩ с Обединеното кралство и с Испания.

Според официалното изявление кабелът ще направи по-гъвкава мрежата, която е в основата на потребителските и корпоративните продукти на Google.

Бикаш Колей, вицепрезидент на Google Global Network, заяви, че "след като бъде пуснат в експлоатация, кабелът Grace Hopper ще бъде един от първите нови кабели за свързване на САЩ и Великобритания от 2003 година насам". Той добави, че това е първата инвестиция на компанията в частен подводен кабелен маршрут до Обединеното кралство и първият подобен подводен кабел до Испания.

Компанията Google управлява още няколко подводни кабела, включително един от Португалия до Южна Африка, един в Чили, който обслужва потребители и клиенти на Google в Латинска Америка и друг, който свързва САЩ и Франция, пише “Economy.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.