Британската компания Neptune Energy и нейните партньори откриха значително количество петрол при съвместно притежаван лиценз за сондиране в норвежката част на Северно море. Сега ще се разгледат варианти как да разработят находището, съобщиха от компанията във вторник.

Счита се, че кладенецът Dugong съдържа между 40 милиона и 120 милиона барела петролен еквивалент, което го прави най-голямото находище извън Норвегия досега тази година, заявиха от компанията.

"Това е значително откритие и стратегически важно за Neptune Energy в този регион", казва в изявление ръководителят на норвежкия отдел на компанията Один Естенсен, цитиран от Ройтерс.

"Dugong може също да отвори допълнителни възможности в околните лицензирани участъци с потенциал за нова основна област на дейност за Neptune Energy в Норвегия", добави той.

Очаква се отделна перспектива в същия лиценз на компанията да се намерят още до 33 милиона барела петрол, добави операторът.

Neptune Energy, създаден от частен капитал, е основан през 2015 г. от бившия шеф на Centrica Сам Лайдлау, притежава 40% дял в норвежкия лиценз. Докато Petrolia NOCO PETO.OL, Concedo и японската Idemitsu , владеят всеки по 20 %., пише “money.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.