2020 година ще остане в историята като годината, в която COVID-19 внесе още страх от неизвестността, а несигурността допринесе за затруднения в планирането на пътуванията. Започнахме дори по-често да се шегуваме с “Ако искаш да разсмееш Господ, разкажи за плановете си!”

Въпреки всичко, има много туристи-ентусиасти, които oще днес ще опаковат багажa си за почивка на българското Черноморие и ще хванат първия директен полет до Варна или Бургас.

Постоянно променящите се ограничения за пътуване между страните - членки на Европейския съюз и риска да отпадне резервацията Ви на отиване или пък да останете без чартърен полет на връщане, създава усещането, че почивката Ви най-вероятно няма да бъде това, което беше и ще се приберете с микс от емоции от различни преживявания.

Да не забравяме и всички задължителни противоепидемичните мерки, които международните летища са взели, за да осигурят безопасно преминаване на пътниците. Така управлението и запазването на високите нива на летищното преживяване, което пътника изпитва, става все по-голямо предизвикателство за мениджмънта на летището.

АГЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНО ЛЕТИЩНО ПРЕЖИВЯВАНЕ

За да неутрализираме голяма част от неизвестните и намалим нивата на стрес на пътниците преди излитане, и тези, които пристигат на Летище Варна и Летище Бургас, стартирахме нова инициативата за повишаване на преживяването на пътника.

Запознайте се с Агентите за безопасно летищно преживяване, Явор Каменов и Добромир Колев, които носят уникални сигнални жилетки “Safe Airport Journey Agent”, за да бъдат забелязани от пътниците, търсещи съдействие и информация, и същевременно напомняйки за спазване на трите Д-та: Дистанция, Дезинфекция и Дисциплина.

Питаме Мартин Димитров, Началник отдел Терминален мениджмънт на Летище Варна, как възникна идеята за Агентите, които да подпомагат пътниците при престоя си на летището:

“Принципно, пътуването през летище е сред най-стресиращите преживявания, още повече когато е за първи път през даден терминал.

Във времената на COVID-19, пътниците допълнително се чувстват уязвими за здравето си и са притеснени от споделянето на общи затворени пространства.

За Фрапорт България е важно пътниците и работещите в терминала да усещат среда на безопасност и сигурност.

Надграждаме противоепидемичните мерки с нестандартната мярка, взаимствена от успешния експеримент на летище Франкфурт за повишаване на удовлетворението на пътника, а именно да има служители с проактивно поведение, които в определени точки на контакт да съдействат на пътниците да спазват изискванията, и да улеснят бързото преминаване през терминала.

Например, в салон “Получаване на багаж” на Летище Варна, често има успоредното протичане на два и повече полета в рамките на 30-40 минути, при което се събират много пътници на едно място и могат да изпитат затруднение да забележат и спазват маркерите за дистанция и предписанията на табелите до багажните ленти.

Със съдействието на Агентите за безопасно летищно преживяване, този стрес и конфликтни ситуации могат да бъдат редуцирани.”

Даниела Павлова, заместник-директор на Летище Варна, добавя:

“Когато пътникът пристигне на летището, за него това е момент на празник и изпитва вълнение от предстоящия полет, но в същото време се чувства леко стресиран от неизвестното.

В условия на COVID-19, пътникът търси информация, която е лесно достъпна в директен диалог със служител на летището. Пътникът предпочита личния контакт и винаги иска да пита някого за нещо.

Специалната жилетка допълнително респектира и е достатъчен мотив да се спазват правилата, без особени ситуации на конфликт и възражения.”

НОВО НАЧАЛО В КРАЯ НА 2020

Възстановяването на доверието на пътника ще отнеме толкова време, колкото е необходимо. 2020 е годината за ново начало на смели решения в авиацията. На първо място Фрапорт Туин Стар поставя здравето на служителите и това на пътниците и другите гости на своите летища. Нужно е всички, които участват в създаването на преживяването на пътника от пристигането на летището на Заминаване, до излизането от летището на Пристигане, да уеднаквят противоепидимичните си мерки, превръщайки ги в нов стандарт за обслужване.

Гарантираното плавно преминаване и безопасно пътуване ще позволи на летищните оператори и авиокомпании да задържат обслужването си на пътници на високо ниво, и несъмнено това ще се отрази благоприятно за възстановяването на пътуванията и туристическия бизнес.

Въпросът е какво ще направим днес, което не сме правили вчера, за да се задържим в сърцето на пътника?

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.