Няма риск от изкуствено покачване на цените след въвеждането на еврото в България, обяви служебният министър на финансите Асен Василев. Той представи Плана за въвеждане на единната европейска валута, който вече е публикуван за обществено обсъждане, съобщава БНР.

Индикативният срок за въвеждането на еврото е януари 2024 година, а пет месеца преди тази дата и цяла година след нея, цените в магазините ще бъдат обявени и в евро, и в левове, обясни Василев.

Месец след присъединяването към еврозоната ще можем да плащаме и в левове, и в евро, обясни министърът.

„И причината за това е, че ако го направим за шест месеца, ще трябва да се води двойно счетоводство от абсолютно всички, като се започне от баничарниците и т.н., което ще бъде лудница и за НАП, и за баничарниците“, каза Асен Василев.

Шест месеца след въвеждането на еврото ще можем безплатно да обръщаме лева в единната европейска валута, а цяла година - да можем да сравним цените и в двете валути.

„Ако ви е струвал 5 лв. прахът за пране, примерно, да може да видите, че продължава да струва пак 5 лв., а не че някой покрай еврото е решил да вдига цената“, каза министърът.

Какъв ще бъде обменният курс на лева към еврото?

„Точно както е записано в БНБ в момента“.

А именно – 1,95583 лева за едно евро, потвърди Василев.

Какво ще се случи с лихвите по депозитите и кредитите?

„Най-вероятно ще минат на нивата, които са текущите по евровите депозити и по евровите заеми“.

Планът е изготвен заради срока от 30 юни т.г., когато е трябвало да бъде готов, но трябва да бъде одобрен от Народното събрание.

Министър Василев коментира и въпроса за повишаването на корпоративния данък. По думите му може да бъде приета 15 процентова ставка за мултинационалните компании, но тя няма да се отнася за българските фирми.

Становището е във връзка с изявление на една от политическите сили, според което предстои вдигаме на корпоративния данък на 15%, което Василев определи като „целенасочени лъжи“.

Инициативата на Г-7 се отнася за чужди компании с оборот над 750 млн. евро, при които поне 25% от дейността им е у нас. В момента това се отнася за по-малко от десет компании, обясни Василев. Текстовете ще влязат в сила най-рано след няколко години, когато има становища и директиви ма Европейската комисия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.