На посещение в община Девня пристигна главният прокурор Иван Гешев. Той беше придружаван от началника на ОД на МВР във Варна комисар Даниел Пашов, ръководителят на Апелативната прокуратура на Варна прокурор Владимир Чавдаров, като присъства и началникът на РУ на МВР в Девня главен инспектор Байрам Нишад.

Основен повод за срещата ни бе темата за битовата престъпност. С гостите обсъдихме мерките, които се предприемат на местно ниво за намаляването й, в това число разпространението на наркотици и други криминални прояви. По време на разговора ни, запознах главния прокурор с това, че Община Девня инвестира в монтирането на видеонаблюдение.

От своя страна той коментира, че това е един от пътищата за овладяване на престъпността. Според него всяка община трябва да заделя средства за видеонаблюдение с цел осигуряване на сигурността на гражданите. В това отношение днешната ни среща е доказателство за доброто сътрудничество между полицията, местната власт и прокуратурата, за да се справим заедно с престъпността.

При посещението си в Девня Иван Гешев сподели също и, че община Девня и жителите й, са ощетени от приватизацията на някои от предприятията. По темата за съборените и ограбени заводи, той коментира, че се полагат усилия всеки да получи заслуженото за действията си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.