Мирен протест с непрекъснато пресичане на пътя организира Инициативен комитет "Спаси Провадия“, съобщи БНР.

Причината е увеличаващата се натовареност, включително с товарни автомобили, по главен път III-208, преминаващ през цялото протежение на Провадия, лошото му състояние и липсата на обезопасяваща маркировка и "полегнал полицай", зачестилите инциденти между МПС и пешеходци в страната и започването на учебната 2023/2024 година.

Протестът се проведе днес, от 8:00 до 9:00 ч, между бл.3 в кв.Север и магазин “Лидл”.

Целта му е искане провеждане на публична среща в Провадия с Министър Андрей Цеков или представители на МРРБ. Исканията си гражданите са формулирали така:

- ускоряване процеса на изграждане на околовръстен път около гр. Провадия;

- извършване на цялостен ремонт на републикански път III-208 от отбивката на магистрала “Хемус” към гр. Провадия до нов гробищен парк;

- нанасяне на съответната необходима пътна маркировка по цялото трасе;

- поставяне на светлоотразителни пътни маркери на всички пешеходни пътеки;

- коригиране на всички тротоари от двете страни на всички пешеходни пътеки, с цел улесняване движението на майки с колички и хора с двигателни увреждания, използващи колички;

- поставяне на няколко стационарни камери, записващи скоростта на движещите се автомобили по републикански път III-208 в града, които да са свързани с републиканската система за видео наблюдение;

- възстановяване на осветлението на всички улични осветителни тела по републикански път III-208 от началото до края на града.

Ако исканията ни не бъдат чути и молбата ни неудовлетворена, ще бъдат предприети други стачни действия, категорични са от Инициативен комитет "Спаси Провадия“.

Пламен Миланов от инициативния комитет "Спаси Провадия" подчерта, че жителите на населеното място очакват в продължение на 33 години да бъде изграден околовръстен път, който да поеме засиления трафик през града. По думите му съществуващият път не е обезопасен въпреки че преминава по протежение на целия град.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.