Университет в Германия предлага "стипендии за безделие" на кандидати, които сериозно са решили да не правят абсолютно нищо и трябва да го докажат при кандидатстването.

Университетът за изящни изкуства в Хамбург обяви в сряда три стипендии за 1600 евро на кандидати от цяла Германия. Кандидатите могат да представят своите анонимни предложения до 15 септември и ще трябва да убедят журито, че избраната от тях област на "активно бездействие" е особено впечатляваща или уместна, пише британският вестник "Гардиън".

Формулярът за кандидатстване се състои само от четири въпроса:

- Какво не искате да правите?

- За колко време не искате да го правите?

- Защо е важно да не правите точно това нещо?

- Защо сте подходящият човек да не го прави?

"Да не правите нищо не е много лесно", казва авторът на програмата Фридрих фон Борис, архитект, който се занимава с теория на дизайна. "Искаме да се съсредоточим върху активното бездействие. Ако кажете, че няма да се поместите една седмица, това е впечатляващо. Ако предложите да не се движите и да мислите, това е още по-добре."

Идеята, която стои зад проекта, възниква от дискусия за привидното противоречие в обществото, което насърчава устойчивото развитие, като едновременно оценява високо успеха, казва Фон Борис. "Тази програма не е шега, а експеримент със сериозни намерения - как можете да преобърнете общество, което е структурирано около преследването на успехи?"

Стипендиите ще бъдат изплатели след представянето на доклад за дейностите в средата на януари 2021 г., но фон Борис заяви, че субсидията не зависи от въздействието на постигнатото, а тези, които не успеят да изпълнят обещанието си за безделие, няма да да бъде ощетени, съобщава "Дневник".

Кандидатите са свободни да определят продължителността на своето бездействие. "Ако кажете, че няма да спите, можете да го направите само за няколко дни", каза фон Борис. "Но ако кажете, че няма да пазарувате, това е нещо, което бихте могли да правите много по-дълго."

Всички предложения ще бъдат част от изложба, наречена The School of Inconsequentiality: Towards A Better Life, която се открива в университета през ноември. Тя ще бъде структурирана около въпроса: "От какво да се въздържа, така че животът ми да има по-малко отрицателни последствия върху живота на другите?"

Снимка: Unsplash Drew

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.