Ландтагът (местният парламент) на федералната германска провинция Мекленбург-Предна Померания (Мекленбург-Форпомеран, MV) гласува с огромно мнозинство създаването на фондацията "Защита на климата и околната среда MV". Освен всички други обявени цели, тя трябва да помогне за завършването на строителството на газопровода "Северен поток-2" в Балтийско море, въпреки санкциите от страна на САЩ, съобщава Taeglicher Anzeiger.

Инициативата за създаване на фондацията е на местното правителство, а сред декларираните цели са развиването на зелена енергетика и опозването на околната среда. Природозащитни организации разкритикуваха фондацията, като "измамна" и твърдят, че защитата на климата и природата в нейното име е само "маскировка".

Премиерът на Мекленбург-Предна Померания Мануела Швесиг (от социалдемократическата партия, СДП) заяви пред местния парламент, че газопроводът "Северен поток-2" от Русия до Германия е от огромна икономическа важност за провинцията с център Шверин, затова германското федерално правителство трябва да го поддържа. Специално за Мекленбург-Предна Померания строителството означава много работни места по пристанищата на Балтийско море.

Целта на фондацията е именно избягване на американските санкции, с които САЩ заплашиха всички компании, свързани с изграждането на тръбопровода. Чрез "Защита на климата и околната среда MV" обаче те ще могат да работят по "Северен поток-2", като дейността им ще минава през фондацията, тъй като фондациите не попадат под US санкциите. Освен това фондацията ще се заеме и със закупуването на материали и приспособления за дострояването на газопровода.

Председател на фондацията е бившият премиер на Мекленбург-Предна Померания Ервин Зелеринг (СДП). Провинцията внася в уставния ѝ капитал 200 000 евро, а операторът на газопровода - Nord Stream 2 AG (основан от "Газпром"), ще внесе 20 млн. евро. Енергийният министър на провинцията Кристиан Левел (СДП) обяви, че ще бъдат внесени и още 40 млн. евро.

Федералното правителство на Германия реагира на съобщението за основаването на фонда чрез зам.-говорителката на правителството Улрике Демер.

"Ние, разбира се, приехме съобщението (за фонда) за сведение, но... в случая със "Северен поток-2" става дума за икономически проект, затова нямаме повод за участие в актуалната дискусия. Нашата принципна позиция остава неизменна, става въпрос за нашата п озиция по отношение на екстериториалните санкции срещу германски и европейски компании", заяви тя.

Демер добави, че въпросите за фонда трябва да се адрекират към провинция Мекленбург-Предна Померания, защото инициативата идва оттам, съобщава "segabg.com".

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.