Като настоящ ротационен председател на Европейския съвет Германия може да има важен принос за намаляване на напрежението в Източното Средиземноморие.

Това мнение споделя преподавателят от Факултета по международни отношения на университета „Сакария“, експерт по връзки между Турция и Европейския съюз, – Филиз Цигоглу пред Анадолската агенция.

Експертът припомня, че в началото на юли председателството на Съвета на ЕС бе предадено от Франция на Германия, която има сравнително по-малко агресивна агресивна политика в Източното Средиземноморие спрямо Париж.

За разлика от западната си съседка, Германия е по-малко готова да се намеси в региона на Средиземно море. Тази “намеса” ще бъде напълно ограничена до желанието да играе ролята на посредник при уреждането на различията в Средиземно море, смята Цигоглу.

Според нея федералният канцлер Ангела Меркел в много отношения няма да се придържа към същата твърда позиция спрямо Турция, както правеше Париж.

„Това до голяма степен се дължи на спецификите на националните интереси на самата Германия – Берлин осъзнава, че без помощта на Анкара няма как да се реши проблемът с миграционните потоци в Европа. Второ, има тесни търговски и икономически връзки между двете страни “, допълва Цигоглу.

Според експерта не трябва да се забравят и очакванията на Берлин по отношение на новото голямо находище на природен газ в турската зона на Черно море. Не трябва и да се забравят антитурските планове на Париж в региона и на сътрудничеството на Париж с Гърция, гръцката общност на Кипър и Египет, както и с нерегионалните играчи – Русия, ОАЕ и Саудитска Арабия по въпроса за Източното Средиземноморие.

Франция се стреми да подтикне Европейския съюз към конфронтация с Турция, смята анализаторът. От време на време Брюксел попада под влиянието на Париж, което не може да не окаже отрицателно въздействие върху отношенията между ЕС и Анкара, каза Цигоглу.

В същото време тя не изключва възможността Берлин да разработва различни формули за решаване на проблеми в Източното Средиземноморие, за което свидетелстват последователните посещения на германския външен министър в Турция и Гърция на фона на напрежението в региона.

Една от формулите може да бъде разширяване на рамката на преговорите между Турция и Гърция, включително и по въпросите, свързани с Кипър. Гръцката част на Кипър и нейният поддръжник Атина, които се стремят да забавят уреждането на кипърския въпрос, вероятно ще се противопоставят на това, смята анализаторът.

„Втората формула представляват мълчаливите преговори между Турция и гръцката част на Кипър. Тази опция не е за предпочитане, тъй като ще остави Европейския съюз „зад борда“, каза експертът.

Според нея най-реалистично изглежда да има среща с участието на всички конфликтни страни в региона – такава би била петстранна формула - среща с участието на Германия, Турция, Гърция, гръцката част на Кипър и Турската република Северен Кипър. Сигнали за такава инициатива са подавани неведнъж от Турция. Според експерта това е най-подходящият механизъм за решаване на проблеми, тъй като всяка страна ще може открито да изрази позицията си на масата за преговори.

Друг е въпросът дали позицията на ЕС ще остане неутрална. „Ако Европейският съюз иска да играе ролята на „големия брат“ на Гърция, – позиция, която е заемал неведнъж, напрежението в Източното Средиземноморие едва ли ще намалее в краткосрочен план“, подчерта Цигоглу, цитиран от ""БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.