„Заедно за възстановяването на Европа“ - така звучи официалното мото на Германия за започналото днес председателство в Съвета на ЕС, което подсказва, че най-голямото изпитание пред Берлин е пандемията Covid-19 и икономическите ѝ последици.

Първото препятствие пред Берлин е първата лична среща на евролидерите на 17-ти и 18-ти юли в Брюксел. Единствена точка в дневния ред - възстановителният план, предложен от ЕК и базиран на компромиса, който постигнаха германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон за поемането на общ дълг, но и предоставянето на безвъзмездна помощ. Линията на разделение преминава между „пестеливата четворка“ Австрия, Нидерландия, Швеция и Дания, които са против раздаването на парите на данъкоплатците им като безвъзмездна помощ, и Италия и Испания, които са най-засегнати от пандемията.

Друга линия на разделение преминава между старите и новите страни-членки по две теми на започващото германско европредседателство - върховенството на закона и миграцията.

„Върховенството на закона е една от основните ценности в ЕС. Обсъждаме в момента обвързването на бюджетните средства от многогодишната финансова рамка със спазването на принципите на правовата държава.

Ако това предложение се приеме, защото се изисква единодушие, в бъдеще няма да се изплащат европейски средства, ако не се спазват принципите на правовата държава“, обясни външният министър Хайко Маас. Противници на тази идея са Полша и Унгария, които освен това са противници и на солидарното разпределяне на мигранти в Европа. А изработването на обща миграционна политика е още един от акцентите на Берлин. За сега известно е оспорваното предложение на вътрешния министър Зеехофер, решението за това, кой има право на закрила в ЕС, да се взима още на външните граници на Евросъюза, припомня БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.