Германия извади Варненска област от списъка с рисковите райони за COVID-19. Информация за това публикува на сайта си федералният институт "Роберт Кох", специализиран в изучаването на инфекциозни болести.

Две от най-популярните дестинации за германските туристи - Варна и Златни пясъци, попаднаха в "черния списък" с предупреждения за пътуване на института "Роберт Кох" в началото на месеца заради високия брой регистрирани случаи на новозаразени с COVID-19.

В предупредителния списък влязоха още Добрич и Благоевград. Предупреждението не беше забрана за пътуване, но оказа възпиращо действие пред желанието на германските туристи да пътуват до българското Черноморие, а написано черно на бяло даваше възможност на туристите да анулират безплатно полетите и почивките си у нас.

Изваждането на Варна от предупредителния списък има друго важно практическо измерение за пътуващите от летище Варна - тъй като регионът вече не е рисков, не се изисква и задължителното подлагане на тест за коронавирус.

Освен Варна от списъка е изваден още австралийският щат Виктория, докато за рискови зони се смятат от 21 август регион Брюксел в Белгия и Френска Гвиана. Остават и ограниченията за областите Добрич и Благоевград, въведени на 7 август.

Класификацията като рискова зона се основава на съвместен анализ и решение на Федералното министерство на здравеопазването, Министерството на външните работи и Федералното министерство на вътрешните работи и строителството.

Класификацията като рискова зона се основава на оценка, върху която влияят два важни фактора. На първо място се определя в кои щати / региони е имало над 50 новозаразени лица на 100 хиляди жители през последните седем дни. Използват се и доклади на германските дипломатически мисии, пише “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.