е"Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспър проведе телефонен разговор с германския министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер, за да потвърди плановете за изтегляне на 9 500 военнослужещи от Германия", се казва в съобщението на пресслужбата на военното ведомство.

"Страните обсъдиха необходимостта да гарантират, че всеки план на САЩ не предизвиква безпокойство на европейските съюзници, засилвайки възпирането на Русия и укрепването на НАТО", се казва в текста. Координацията ще продължи през следващите седмици, тъй като плановете се развиват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на 24 юни потвърди, че Белият дом планира да прехвърли част от войските от Германия в Полша. Еспър и генерал Марк Мили, председател на Комитета за началници на щати на САЩ, внесоха в Белия дом на 29 юни окончателните предложения относно американския военен контингент в Германия. Пентагонът обяви на 30 юни, че президентът е одобрил предложенията за преместването на 9,5 хиляди военнослужещи, допълва stsndartnews.com".


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.