Снимка БНР
Имаме необходимите гласове за внасяне на проект за решение за свикване на Велико Народно събрание (ВНС) и проект на нова Конституция – така, както са изискванията на действащата конституция. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова, предаде репортер на БГНЕС.
На фона на масовия антиправителствен протест, ГЕРБ и ВМРО проведоха преговори за провеждане на референдум относно предложенията на Красимир Каракачанов, които не са залегнали в проекта за нова Конституция.
Дариткова подчерта, че в проекта на нов основен закон са пренаредени някои текстове, както и е записан преамбюл по настояване на коалиционните партньори „Обединение патриоти“. В първоначалния вариант на управляващите нямаше такъв.
„Премахнахме възможността за законодателна инициатива на съдебната власт, защото този елемент в нашите предложения предизвика сериозни спорове. Записахме изрично текста от Закона за герба в конституцията, за да бъде много детайлно описан българският герб. Има и ред други промени, които ще видите“, обяви Дариткова, обещавайки скоро новите текстове да бъдат оповестени публично.
Така необходимите подкрепа на управляващите е осигурена от НФСБ, ВМРО, ВОЛЯ и независимите депутати.
От своя страна Искрен Веселинов от ВМРО подчерта, че проектът на нова Конституция на практика е общ за управляващите, защото са постигнали съгласие по много въпроси по време на преговорите.
„За първи път заложихме поощряването на раждаемостта като грижа на държавата“, обясни депутатът и допълни, че повече права се дават и на българите зад граница. Остава текстът и за брака като съюз между мъж и жена.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.