При 100 процента обработени протоколи от СИК изборите в Дългопол печели кандидатът за кмет от ГЕРБ Георги Георгиев, сочат данните на Общинската избирателна комисия. За неговия трети поред мандат са гласували 87,2 на сто от избирателите.

В Дългопол имащите право на глас са 11 400 души. През вчерашния ден в общината работиха 29 секционни комисии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.