Гръцкото правителство обвини в шпионаж и трафик на хора десетки служители на неправителствени организации, сред които има и български граждани.

Заместник-министърът за защита на гражданите Елефтериос Ойконому подкрепи твърденията на полицията, че 35-има души от четири организации са предавали информация на трафиканти на хора през Средиземно море и са помагали за придвижването на нелегални имигранти.

Обвинените лица са от Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Норвегия и България. Не се съобщават подробности за българите, привлечени под отговорност.

Уточнява се, че две от разследваните организации са базирани в Берлин, съобщава БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.