Поредна лоша новина дойде от Гърция. Комшиите пак ни порязаха. Гръцкото здравно министерство иска отрицателни PCR тестове за коронавирус до края на август. Срокът на мярката бе удължен. PCR тестове се искат при влизане в страната през летищата и ГКПП Промахон.

Ограничението важи за туристи от България, Румъния и Арабските Емирства. Причината е големият брой заразени, които се установяват при влизане през границата. Предишният срок бе 4 август.

В съобщението се казва, че маската в затворените помещения като банки, офиси, магазини е задължителна за всички. При нарушение глобата е 150 евро, пише standartnews.com

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.